Vymezení pojmů

Co se rozumí zemědělskou výrobou

dle § 2e odst. 3 zákona o zemědělství

Kdo se za zemědělského podnikatele nepovažuje

dle § 2e odst. 2 zákona o zemědělství

Kdo se rozumí zemědělským podnikatelem

Dle § 2e odst. 1 zákona o zemědělství

Podnikání v zemědělství obecně

Informace pro zemědělského podnikatele dle zákona č. 85/2004 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů