Postup při úmrtí osoby

Postup při úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého

V případě úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení kontaktujte v rámci provozní doby registrujícího praktického lékaře zemřelého, mimo provozní dobu pak společnost 1. KORONERSKÁ s.r.o., která od 1. 7. 2014 provádí prostřednictvím koronerů ohledání zemřelých na území celého Plzeňského kraje sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Telefonní číslo koronera: 499 949 949.