Postup při úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého

obrazek
15. srpna 2016 16:05, aktualizováno 07. května 2020 12:51, Ing. Petra Jana Váchalová
V případě úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení kontaktujte v rámci provozní doby registrujícího praktického lékaře zemřelého, mimo provozní dobu pak společnost 1. KORONERSKÁ s.r.o., která od 1. 7. 2014 provádí prostřednictvím koronerů ohledání zemřelých na území celého Plzeňského kraje sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

Telefonní číslo koronera: 499 949 949.

Není-li registrující lékař znám, případně není-li registrující lékař či koroner dostupný, pak se úmrtí nebo nález těla zemřelého oznámí na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, má oznamovací povinnost každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno.