Krajský úřad

Výběrové řízení na pracovní pozici právník pro oblast sociálně-právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví odboru sociálních věcí

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici právník pro oblast sociálně-právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví odboru sociálních věcí ...

Přihláška do výběrového řízení

Přihláška do výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Plzeňského kraje.