Projekty MŽP

Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik

Odvoz směsi pneumatik, stavebních odpadů a kusů asfaltových ker prorostlých vegetací z pozemku v katastrální území Chodová Planá.