Informace pro obce PK

Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů

Plzeňský kraj pro obce uspořádal 6. září 2018 seminář k odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů...

Seminář Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů

Plzeňský kraj pořádá 6. září 2018 na krajském úřadu školení pro obce k odměňování zastupitelů územních samosprávných celků. Přenos tohoto školení bude probíhat on-line...

Odměňování členů zastupitelstev obcí dle nové legislativy od 1.1.2018

Plzeňský kraj uspořádal 4. prosince 2017 na krajském úřadu školení pro obce k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom ...

Pomoc na obnovu území po povodních v červnu 2013

V souladu s ustanovením §4 odst. 2 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území jsou vyhlášeny, resp. připravovány dotační programy ústředních orgánů státní správy souvisejí s vyhlášením nouzového stavu při povodních v červnu 2013 ...