Informace pro obce PK

Vyhlášení soutěže "Úřad na cestě k rovnosti" 2019

Ministerstvo vnitra a Institut pro veřejnou správu Praha společně s Úřadem vlády ČR vyhlásily soutěž Úřad na cestě k rovnosti.

Informace ze semináře pro nově zvolené starosty obcí

Ve dnech 8. 1. a 24. 1. 2019 pořádal Krajský úřad Plzeňského kraje seminář určený zejména pro nově zvolené představitele obcí ...

Připravte se na plánovanou údržbu DNS - 1. 2. 2019

Upozornění na změnu v Internetu, která může zastavit ze dne na den www stránky a poštovní zprávy organizace. Systém DNS se na Internetu používá již více než 30 let – nyní je naplánována jeho celosvětová údržba. Změna nastane 1. 2. 2019.

Workshop Trendy v designu webových stránek + příprava na Zlatý erb 2019

Plzeňský kraj uspořádal 3. prosince 2018 na krajském úřadu workshop k náležitostem webových stránek obcí a měst

IT podpora zastupitelů měst a obcí po volbách 2018

Návody pro editaci, vytváření účtů v Seznamu orgánů veřejné moci (SOVM) a v Elektronickém portálu územních samospráv (ePusa).