Informace poskytnuté dle InfZ - statistika návštěvnosti elektronické úřední desky

18. února 2022 08:43, Mgr. Jana Fikarová
Dne 7. února 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve znění: „Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informace o statistikách návštěvnosti elektronické verze úřední desky Vašeho úřadu za kalendářní rok 2021.“

Požadované informace byly vyhledávány v součinnosti se zdejším odborem informatiky a tímto sdělujeme požadované informace:


Stránka/Zobrazení stránekUnikátní zobrazení stránek
úřední deska136519804MěsícZobrazení stránekUnikátní zobrazení stránek
11096772
21077784
31115804
41292936
51178846
61280956
7969704
81187821
91176836
101278908
111035755
12968680