Informace poskytnuté dle InfZ - interní a externí náklady na právní služby

obrazek
28. července 2020 08:29, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 13. 7. 2020 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požádal o sdělení informací týkajících se interních a externích právních a obdobných právních služeb jako například administrování výběrových řízení dle zákona o zdávání veřejných zakázek a to v období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2020, konkrétně, cit.: 

1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnuté zaměstnanci povinného povinnému a to rozčleňené na jednotlivé roky.
2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky.
3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnuté dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleňené na jednotlivé roky“.

Informaci požádal poskytnout formou vyplnění přiložené tabulky.

Informace byla dne 27. 7. 2020 poskytnuta. Poskytnutá informace je připojena níže v příloze:


Soubory ke stažení