Informace poskytnuté dle InfZ - informace k umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti provozovaných Plzeňským krajem

03. září 2020 06:26, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 18. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požádáno „o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr) a umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou v provozu na území Plzeňského kraje provozovány Plzeňským krajem – odborem dopravy a silničního hospodářství.“.

KÚPK k předmětu žádosti sdělil, že Plzeňský kraj není vlastníkem stacionárních radarů, nejsou v jeho gesci. Tato zařízení jsou ve vlastnictví měst a obcí a těmito jsou provozovány. S touto otázkou proto KÚPK doporučil žadateli obrátit se na jednotlivé obce České republiky.