Informace o výsledcích kontrol

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2023

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2023 zveřejňovaná podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2022

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2022 zveřejňovaná podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů