Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

„Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 21. 11. 2022 svým usnesením č. 932/22 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 286 400 260,00 Kč pro projekt „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 8. 2022 usnesením č. 2434/22 Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“