Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

Formuláře pro oznámení změn v čerpání rozpočtu dotace IP

Pokyny k hlášení změn a podání žádosti o položkové čerpání dotace v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025".

Aktualizované dokumenty pro Zprávu o realizaci (platí již pro 2. ZoR)

Aktualizované formuláře ke Zprávě o realizaci v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025.

Aktualizované přílohy ke Zprávě o realizaci

Aktualizace příloh ke Zprávě o realizaci v rámci projektu IP Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025.

Nová verze dokumentu Zprávy o realizaci

Od 1.2.2023 platí aktualizovaná Obecná část pravidel pro příjemce a žadatele v rámci OPZ+, proto je v příloze ke stažení aktualizovaná verze dokumentu Zprávy o realizaci, která bude poskytovateli soc. služeb dokládána v rámci čtvrtletního monitorovacího období.

Úvodní seminář k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025

Úvodní seminář k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025.