Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

2. VYDÁNÍ Pravidel a postupů při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací PRO ROK 2024

V příloze článku naleznete aktualizované 2. VYDÁNÍ dokumentu PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačních programů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ PLATNÉ OD 1. 7. 2024. Tento dokument nahrazuje předchozí 1. vydání dokumentu platné do 30. 6. 2024. Všechny změny oproti předchozí verzi jsou uvedeny v tabulce v úvodu dokumentu.

Aktualizovaná tabulka pro vykázání 6. Zprávy o realizaci

Aktualizovaná tabulka "šablono-příloha" nahrazující stávající šablonu a přílohu ve zprávách o realizaci.

Žádost o mimořádnou splátku dotace na rok 2024

V souladu s čl. V smlouvy o poskytnutí účelové dotace může příjemce dotace požádat o mimořádnou splátku dotace prostřednictvím formuláře žádosti o mimořádnou splátku dotace, který je přílohou tohoto sdělení.

Aktualizace PRAVIDEL a POSTUPŮ při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací

V příloze článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací PLATNÝ OD 1. 1. 2024.

Aktualizace PRAVIDEL a POSTUPŮ při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací

V příloze článku naleznete aktualizované 2. vydání dokumentu PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací v rámci dotačních programů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ platné od 1. 7. 2023.