Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

Aktualizované přílohy ke Zprávě o realizaci

Aktualizace příloh ke Zprávě o realizaci v rámci projektu IP Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025.

Nová verze dokumentu Zprávy o realizaci

Od 1.2.2023 platí aktualizovaná Obecná část pravidel pro příjemce a žadatele v rámci OPZ+, proto je v příloze ke stažení aktualizovaná verze dokumentu Zprávy o realizaci, která bude poskytovateli soc. služeb dokládána v rámci čtvrtletního monitorovacího období.

Úvodní seminář k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025

Úvodní seminář k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025.

Seminář pro příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“

Pracovní seminář s příjemci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“

Změna na pozici projektového a finančního manažera IP 2023-2025

Od 15.11. 2022 nastoupila na pozici projektového manažera individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025" Alena Růžičková. Od 1.1. 2023 nastoupila na pozici finančního manažera individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025" Naďa Polášková.