Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady

Stanoviska MV ČR Odboru správních činností pro krajské a obecní úřady

Stanoviska MV ČR Odboru správních činností pro krajské a obecní úřady na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Informace Ministerstva vnitra ČR - evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady

- evidence obyvatel, trvalý pobyt občanů ČR, rodná čísla, zprostředkování kontaktu, výdej údajů z evidence obyvatel. - informace k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.