DPH

Novela zákona o DPH

Informace k novele zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011.

Plzeňský kraj je od 1. 5. 2009 plátcem DPH

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. 5. 2009 se Plzeňský kraj zaregistroval dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jako plátce daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu Vás žádáme, při uskutečnění zdanitelného plnění pro Plzeňský kraj počínaje tímto datem, o vystavení daňového dokladu v souladu s výše uvedeným zákonem. Pro úplnost sdělujeme pro Vás potřebné údaje: Název: Plzeňský kraj Sídlo: 306 13 Plzeň 3, Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18 DIČ: CZ 70890366

Informace pro kraje a obce v souvislosti s poslední novelou zákona o DPH

Informace pro kraje a obce souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 635/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), k 1. lednu 2005.

Další doplňující informace pro obce ohledně přechodu na nový systém DPH

Ministerstvo financí ve spolupráci s územními finančními orgány ve snaze zabezpečit co možná nejrychlejší a nejméně problematický přechod na nový systém daně z přidané hodnoty uspořádalo na počátku platnosti nového zákona o dani z přidané hodnoty informační kampaň. ...

Nový zákon o dani z přidané hodnoty - příspěvkové organizace

Kromě systémových změn týkajících se uplatňování daně u tzv. vnitrounijních plnění a technických změn je provázejících, spočívajících např. ve změně struktury daňového identifikačního čísla, přináší zákon o DPH řadu dalších změn, z nichž někeré se přímo týkají, nebo mohou týkat, příspěvkových organizací.