Dokumenty a stanoviska České republiky

Rámcové pozice ČR k návrhům nařízení Evropské komise

Dne 18. 1. 2012 vláda ČR schválila soubor Rámcových pozic České republiky k šesti návrhům nařízení Evropské komise, které budou tvořit základ budoucí kohezní politiky v období 2014-2020.

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky

Dne 31. 8. 2011 vláda ČR vzala Usnesením č. 650 na vědomí dokument "Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013" a národní rozvojové priority pro vymezení operačních programů pro období 2014-2020.

Výchozí dokumenty ČR pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Zde naleznete základní výchozí dokumenty ČR pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013, které byly vytvořeny v období 2009 - 2010. Dokumenty jsou řazeny chronologicky od nejstaršího po nejnovější.