Příprava programového období 2014+

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Již na Kohezním fóru v září 2007 byla zahájena, a v současné době probíhá na národní i evropské úrovni, diskuse o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.