Stanoviska MŽP k povolení změny části stavby ZEVO Chotíkov před jejím dokončením

14. června 2017 13:29, aktualizováno 12:29, Mgr. Jana Fikarová

Dne 1. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.).

Požadované informace byly KÚPK vyhledány a žadateli poskytnuty, viz příloha.

Soubory ke stažení