SMLOUVA mezi vládou České republiky a Slovenské republiky

obrazek
09. listopadu 2004 10:28, aktualizováno 02. května 2016 14:47, Ing. Zuzana Švehlová

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 27. února 2015.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 14 dne 28. března 2015.

Tato Smlouva upravuje rovnocennost dokladů o vzdělání pro účely přístupu ke vzdělávání a pro další účely s výjimkou přístupu k regulovaným povoláním.

Pro účely této Smlouvy se pojmem „doklad o vzdělání“ rozumí vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, diplom absolventa vyšší odborné školy a vysvědčení o absolutoriu, vysvědčení o absolutoriu s diplomem, vysvědčení o diplomové zkoušce a diplom, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce v České republice a vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, absolventský diplom a vysvědčení o absolventské zkoušce, diplom, dodatek k diplomu a vysvědčení o státní zkoušce ve Slovenské republice.

Doklady o vzdělání vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této Smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu.