Pokyny pro předání Zprávy o realizaci projektu v roce 2019

11. března 2019 14:57, aktualizováno 13:57, Mgr. Renata Kulhánková

Průběžné zprávy o realizaci projektu budou v roce 2019 doručovány v následujících termínech:

• za monitorovací období leden – březen 2019 nejpozději do 10. 4. 2019

• za monitorovací období duben – červen 2019 nejpozději do 10. 7. 2019

• za monitorovací období červenec – září 2019 nejpozději do 10. 10. 2019

• za monitorovací období říjen – prosinec 2019 nejpozději do 10. 1. 2020.

Zpráva o realizaci projektu bude jako v předchozích letech zaslána v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a taktéž elektronicky s přílohami č. 1 (výkaz indikátoru účastníků projektu a č. 3 (informace o kapacitě služby) spolu se šablonou pro import dat (CSV šablona/offline pdf formulář)  do informačního systému ESF 2014+ v podobě zabezpečeného dokumentu na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Pro zabezpečení zasílaných dokumentů bude použito pouze heslo, které bylo poskytovatelům sociálních služeb písemně přiděleno.

Soubory ke stažení