Dokumenty o komunikaci v obci Obora (okres Tachov)

30. května 2017 09:11, aktualizováno 29. června 2017 13:08, JUDr. Ivana Houšková

Žádostí ze dne 3. května 2017 bylo žádáno o:

  1. poskytnutí stanovisek, vyjádření, dokumentů a podkladů, které byly odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK zaslány na základě Žádosti – Naše čj. DSH/182/17 a sp. zn. ZN/3366/DSH/16 adresované dne 3. ledna 2017 Obecnímu úřadu obce Obora, okres Tachov,
  2. poskytnutí všech případných dalších dokumentů a podkladů, na základě kterých bylo vypracováno Sdělení – Naše čj. DSH/2835/17 a sp. zn. ZN/3366/16 ze dne 4. dubna 2017.

Žádané informace byly poskytnuty. Jedná se o následující písemnosti:

  1. K prvnímu bodu žádosti je poskytována písemnost čj. Obora/21/17 ze dne 7. ledna 2017.
  2. K druhému bodu žádosti je poskytována písemnost čj. Obora/196/16 ze dne 21. prosince 2016.

Dokumenty nejsou přiloženy, neboť obsahují velké množství osobních údajů.