Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2015

obrazek
29. února 2016 13:31, aktualizováno 28. března 2017 13:50, Mgr. René Zeithaml

Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2015 vyhlašují:

• Rada Plzeňského kraje
• Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
• Rada kvality ČR

Z přihlášených zástupců firemního i veřejného sektoru bude 21. června 2016 vybrán vítěz, který nejlépe svými činy prokáže sociální odpovědnost ke svým zaměstnancům, obchodní odpovědnost k zákazníkům, environmentální odpovědnost k životnímu prostředí a regionální odpovědnost podporou kultury, sportu, vzdělávání či zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace (obce, školy, nemocnice aj.), které jsou aktivní v Plzeňském kraji na poli společenské odpovědnosti. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR a je určena pro subjekty podnikatelského a veřejného sektoru Plzeňského kraje.

Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou odpovědnost směrem ke strategické úrovni. Přihlášku do soutěže naleznete v příloze.

Hlásíte se k naplňování konceptu společenské odpovědnosti? Chcete si ujasnit své pozice? Pak je na místě vyplnění níže uvedeného dotazníku. Vaše reálná praxe v odpovědích na otázky prověří, zda jste se tomuto konceptu přiblížili plně, zčásti, nebo vůbec. Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné pro vyhodnocení.

Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Plzeňského kraje do 30. dubna 2016.

  • e-mailem na adresu: rene.zeithaml@plzensky-kraj.cz
  • písemně na adresu:
         Krajský úřad Plzeňského kraje
         Odbor kancelář hejtmana
         Škroupova 18, 306 13 Plzeň
  • datovou schránkou: Plzeňský kraj ID: zzjbr3p

Veškeré další informace k soutěži naleznete v Uživatelské příručce a na stránkách Národní politiky kvality.

Přihlášku, dotazníky a uživatelskou příručku nejdete v příloze.

 
     

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2013 - výsledky

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2014 - výsledky

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost pro rok 2015 - výsledky

Soubory ke stažení