Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Přehled jednotlivých ročníků

07. dubna 2021 16:40, aktualizováno 19. dubna 2021 11:19, Mgr. René Zeithaml

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost realizujeme ve spolupráci s Radou kvality České republiky a Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje od roku 2013. Snažíme se informovat organizace a širokou veřejnost o problematice CSR (Corporate Social Responsibility = společenské odpovědnosti) jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí.

Hodnocení provádějí na základě vyplněného jednoduchého sebehodnotícího dotazníku uchazečů vyškolení hodnotitelé. Konečné pořadí stanovuje Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality Ćeské republiky.