Změny v oblasti dovolené

25. listopadu 2004 09:48, aktualizováno 08:48, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA

Změny v oblasti dovolené

 

Zákonem č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti dochází ke změnám Zákoníku práce v oblasti dovolené – v § 109 odst. 2, v § 110b odst. 2, v § 110b odst. 3

 

Od 1.10.2004 je platná novela zákoníku práce, podle které už nebude možné nevyčerpané 4 týdny dovolení z předchozího roku proplácet. Kromě případů, kdy skončí pracovní poměr.

 

Nová právní úprava na rozdíl od dosavadní stanoví jiný právní režim čerpání dovolené.

 

-         v rozsahu čtyř týdnů

-         přesahující čtyři týdny

 

Platí:

 

„Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň 4týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok.“

 

Dosud byl výklad takový, že do těchto čtyř týdnů se započítávala i dovolená z předchozího kalendářního roku. Zaměstnavatel splnil tuto povinnost, pokud zaměstnanci např. určil tři týdny z běžného kalendářního roku a jeden týden z předchozího roku.

 

V souvislosti s novou právní úpravou se musí jednat o čtyři týdny dovolené, na které zaměstnanci vznikl nárok v běžném kalendářním roce.

 

V případě, že zaměstnanec bude mít v říjnu ještě 4 nevyčerpané týdny z loňské dovolené a zaměstnavatel mu neurčí její čerpání do 31.října, bude na ni muset „dle zákona“ nastoupit první pracovní den v listopadu, pokud tomu nebudou bránit překážky v práci (PN, MD, RD). V případě, že zaměstnanec nenastoupí dovolenou ze zákona první pracovní den po 31.10. příštího kalendářního roku, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, má se za to, že zaměstnanec dovolenou čerpá.

 

Nevyčerpá-li zaměstnanec alespoň 4 týdny dovolené ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou zaniká.

 

Pokud zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou, která přesahuje čtyři týdny, ani do konce příštího kalend. roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku. Náhradu mzdy za tuto část dovolené (která přesahuje 4 týdny) je zaměstnavatel povinen poskytnout nejen v případě skončení pracovního poměru, ale i v případě, že zaměstnanec nemohl tuto dovolenou vyčerpat do konce příštího kalendářního roku nebo do konce dalšího kalendářního roku.

 

Podle této nové právní úpravy se bude postupovat již v letošním roce. Změny v náhradě mzdy za dovolenou se budou týkat nevyčerpané dovolené za rok 2003.