Právní výklady MŠMT ČR č. 1/2005

06. června 2005 08:41, aktualizováno 07:41,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

legislativní a právní odbor

oddělení školské legislativy

 

V Praze dne 31. května 2005

Č.j. 20 556/2005-14

 

PRÁVNÍ VÝKLADY

1/2005

Obsah:

 

1. K vykonávání dohledu nad dětmi a nezletilými žáky v zařízení školního stravování s právní subjektivitou

2. Povinnost obce podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a způsoby jejího splnění

3. K vymezení školských obvodů spádové školy a společných školských obvodů

4. K délce vzdělávacích programů vyšších odborných škol

5. K pojmu „odborný lékař“ pro účely zákona č. 561/2004 Sb.

6. Ke kompetencím školské rady v přechodném období podle § 185 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb.

7. K výuce plavání v základních školách

8. K externí formě studia podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. Je možné přijmout dítě do mateřské školy od 1. září 2005 s termínem nástupu 1. února 2006?

10. K povinné školní docházce a základnímu vzdělávání osob se zdravotním postižením starších 20 let věku

11. K úplatě za předškolní vzdělávání podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejícím otázkám

12. K rozhodování ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky

13. K použití obecné a zvláštní úpravy nejnižšího a nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení

14. Tvorba názvu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení

15. Výklad postupu při nakládání s nevyčerpanými prostředky na projekty spolufinancované rozpočtu Evropské unie u příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Č.j.: 31 878/2004 – 44)

16. Výklad postupu v případě vzniku finančně nekrytého výsledku hospodaření a jeho rozdělování do peněžních fondů u příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Č.j.: 32 581/2004-44)

Soubory ke stažení