Právní výklady MŠMT ČR č. 1/2004

14. dubna 2005 11:54, aktualizováno 10:54,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

legislativní a právní odbor

oddělení školské legislativy

 

                                                                                                                                    V Praze dne 6. dubna 2004

                                                                                                                                    Č.j. 14 788/2004-14 

 

PRÁVNÍ VÝKLADY

1/2004

(text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005)

Obsah:

1. Udělování souhlasu se zrušením školy a školského zařízení zřizované obcí nebo krajem ve smyslu § 14 odst. 2 a § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů

2. Rozbor postupu při změně zřizovatele veřejných škol a školských zařízení na úrovni kraj – obec

3. Poskytování dotací na programy primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

4. Použití správního řádu na rozhodování ředitelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných obcí ve věcech uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů

5. Pokračování v plnění povinné školní docházky žáky, kteří plnili v zahraniční povinnou školní docházku zvláštním způsobem ve smyslu § 16 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů

6. Studium cizinců ve školách v České republice

7. Složení závěrečné zkoušky na základě vykonání zkoušek z příslušných vyučovacích předmětů za všechny ročníky studia

8. Nahlížení do přijímacích testů v rámci řízení o přijetí ke studiu ve střední škole

9. Klasifikace žáků střední školy na konci prvního a druhého pololetí školního roku

10. Opakování písemné práce z českého jazyka a literatury při opakování celé maturitní zkoušky ve smyslu § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č.442/191 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích

11. Bezúhonnost jako podmínka pro výkon činnosti pedagogického a nepedagogického pracovníka v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a v zařízení pro preventivně výchovnou péči

12. Poskytování kapesného dítěti v plném přímém zaopatření umístěnému ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v době, kdy je dítě u osob odpovědných za výchovu na základě povolení ředitele podle § 23 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 109/2002 Sb.

13. Stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem umístěným ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v případě, kdy je osoba odpovědná za výchovu dítěte ve výkonu trestu odnětí svobody

14. Právní povaha rozhodnutí ředitele zařízení podle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 109/2002 Sb.

Soubory ke stažení