Plzeňský kraj uzavřel partnerství s hrabstvím Northamptonshire ve Velké Británii

20. října 2006 07:29, aktualizováno 06:29, Ing. Milan Kozel
 

 

  Hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann a náměstkyně hejtmana PK pro oblasti cestovního ruchu, marketingu a neziskové organizace Mgr. Olga Kalčíková absolvovali 10.-11. října pracovní cestu do Bruselu, jejíž hlavní náplní byl slavnostní podpis společné Deklarace o spolupráci mezi Plzeňským krajem a hrabstvím Northamptonshire z Velké Británie.

  Tímto aktem se hrabství Northamptonshire stalo i po formální stránce partnerským regionem Plzeňského kraje.

 

  Deklaraci o spolupráci podepsal Petr Zimmermann se svým protějškem z hrabství Northamptonshire Jimem Harkerem 10.10. v evropské kanceláři britského regionu v Bruselu, kde má své dočasné útočiště i Evropská kancelář Plzeňského kraje (EKPK) se svým představitelem Mgr. Karlem Lizerotem.

  V dokumentu se zavazují oba regiony k prohlubování v minulosti započatých kontaktech a vztazích v různých oblastech. Společně vyjádřili snahu o práci na projektech zejména v oblastech kultury, sociálních věcích, školství a životního prostředí.

  V současnosti již partnerský vztah velmi dobře funguje právě na spolupráci evropských kanceláří obou regionů.

  Dvoudenní program Petra Zimmermanna a Olgy Kalčíkové v Bruselu pak pokračoval 11.10. na Stálém zastoupení ČR při EU, kde v rámci právě probíhající akce evropských regionů Open Days 2006 pořádali dva semináře k evropským problematikám. Zástupci Plzeňského kraje se sešli také společně se zástupci ostatních českých krajů s velvyslancem ČR při EU Janem Kohoutem. Diskuse se týkala zejména krajských problémů s fondy EU, regionálních operačních programů i projektu Českého domu – domu, který by měl sdružovat české subjekty v Bruselu včetně EKPK pod jednou střechou. V příštím roce by měla být dokončena rekonstrukce vnitřních prostor budovy a bruselská zastoupení většiny českých krajů by se mohla přestěhovat do nových kanceláří.

 

Podpis Deklarace o spolupráci mezi Plzeňským krajem a hrabstvím Northamptonshire

 

 

 

Jednání velvyslance ČR při EU Jana Kohouta (v popředí vpravo) se zástupci českých krajů

(uprostřed hejtman PK Petr Zimmermann a náměstkyně hejtmana Olga Kalčíková)