Northamptonshire (Velká Británie)

Hejtman navštívil partnerské hrabství Northamptonshire

Krátkou návštěvu hrabství Northamptonshire absolvoval ve dnech 20.-21. května hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann a člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., kteří přijali pozvání nejvyššího představitele hrabství pana Jima Harkera.

Návštěva z partnerského regionu Northamptonshire v Plzeňském kraji

S veletrhem cestovního ruchu ITEP 2007 spojil svou první návštěvu Plzeňského kraje nejvyšší představitel partnerského regionu Northamptonshire pan Jim Harker a další zástupci tohoto hrabství ležícího ve střední Anglii.

Plzeňský kraj uzavřel partnerství s hrabstvím Northamptonshire ve Velké Británii

Hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann a náměstkyně hejtmana PK pro oblasti cestovního ruchu, marketingu a neziskové organizace Mgr. Olga Kalčíková absolvovali 10.-11. října pracovní cestu do Bruselu, jejíž hlavní náplní byl slavnostní podpis společné Deklarace o spolupráci mezi Plzeňským krajem a hrabstvím Northamptonshire z Velké Británie.

Základní informace o regionu Northamptonshire

Informace o partnerském regionu