14. Řídící výbor / 28.6.2006

obrazek
23. října 2006 09:08, aktualizováno 08:08,

14.Řídící výbor Iniciativy Interreg IIIA zasedal 28.června 2006 v Marktredwitz. Nejzazším termínem pro předložení žádosti k jejímu projednání na tomto zasedání bylo 19.dubna 2006. 

 

Z Plzeňského kraje bylo přijato k projednání 10 projektů. Jejich seznam naleznete v doložené příloze na konci článku.

 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na všechny projekty, byly dle výsledného hodnocení schváleny k financování 2 projekty v opatření cestovní ruch (dotační sazba byla snížena na 65,31%) a 1 projekt v opatření ostatní infrastruktura (dotační sazba byla snížena na 60,11%).  

Další 3 projekty z oblasti cestovního ruchu byly schváleny s výhradou a dotace jim byla udělena až koncem roku 2006, kdy byly navráceny do rozpočtu finanční prostředky nevyčerpané předchozími schválenými projekty. Pořadí náhradních projektů odpovídá uvedení v tabulce.

 

Schválené projekty:

 

 

Žadatel

Název projektu

Náklady celkem / Kč

Požadavek z Interregu / Kč

Opatření  1.2. - Cestovní ruch, volný čas a rekreace

město Domažlice

Zimní sportování na Čerchově a jeho okolí

1 800 000,00

1 175 580,00

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj - mapa turistických cílů

517 000,00

337 652,70

CELKEM požadavky

2 317 000,00

1 513 232,70

Projekty schválené s výhradou – náhradní projekty

Obec Vrhaveč

Česko-bavorská cyklostezka č.38 - úsek Klatovy - Železná Ruda

1 993 666,50

1 495 000,00

Úhlava o.p.s.

Poznej svého souseda

488 180,00

366 000,00

Sportovní klub Nezdice na Šumavě

Modernizace a vybavení lyžařského areálu SK Nezdice na Šumavě

500 000,00

375 000,00

Opatření 2.2. - Ostatní infrastruktura

obec Němčovice

Pořízení ekologického vytápění pro obec Němčovice

1 156 585,00

695 212,43

CELKEM požadavky

1 156 585,00

695 212,43

Soubory ke stažení