Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

17. září 2019

Smlouva s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. - Dodatek č. 1

Smlouva o zvýšení dotace s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. - Dodatek č. 1

17. září 2019

Smlouva se Základní školou a Mateřskou školou KUBUKI - Dodatek č. 1

Smlouva o zvýšení dotace se Základní školou a Mateřskou školou KUBUKI - Dodatek č. 1

05. září 2019

Smlouva s Lesní mateřskou školou Větvička

Smlouva o poskytnutí dotace s Lesní mateřskou školou Větvička

26. června 2019

Smlouva se Základní školou Inspíria s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Inspíria s.r.o.

10. května 2019

Smlouva s Mateřskou školou KUBUKI - Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace s Mateřskou školou KUBUKI