Úřední deska

07. dubna 2020

Oznámení o ukončení omezení provozu kontaktního místa Czech POINT pro veřejnost

Oznamujeme, že s účinností od 7. 4. 2020 se nevztahuje omezení provozu pro veřejnost na kontaktní místa Czech POINT ...

06. dubna 2020

Nabytí právní moci - změna č. 5 integrovaného povolení "Výrobna krmných směsí Klatovy"

Nabytí právní moci integrovaného povolení pro změnu č. 5 pro zařízení "Výrobna krmných směsí Klatovy"

06. dubna 2020

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2020/041312-P

Nařízení o ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených Nařízením č.j. SVS/2019/109711-P ze dne 12.09.2019.

06. dubna 2020

Závěr zjišťovacího řízení "NOVARES - rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou"

Závěr zjišťovacího řízení záměru" NOVARES - rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou"

03. dubna 2020

Oznámení zahájení územního řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 2.4.2020, pod čj. PK-DSH/3678/20 oznámení zahájení územního řízení stavby "Modernizace trati - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN"