Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Základní školou speciální Royal Rangers při Středisku Víteček

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou speciální Royal Rangers při Středisku Víteček ve školním roce 2021/2022

Smlouva se Základní školou Pivoňka

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Pivoňka ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva se Základní školou a Mateřskou školou KUBUKI

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou a Mateřskou školou KUBUKI ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva s Mateřskou školou Benjamínek, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí dotace s Mateřskou školou Benjamínek, o.p.s. ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva se Základní školou Elanor

Smlouva o poskytnutí dotace se Základní školou Elanor ve školním roce 2021/2022 ...