Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními

Smlouva se Soukromou základní školou ELEMENTÁRIA, s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace se Soukromou základní školou ELEMENTÁRIA, s.r.o. ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou Medvíďata

Smlouva o poskytnutí dotace s Lesní mateřskou školou Medvíďata ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s.

Smlouva o poskytnutí dotace s Lesní mateřskou školou a ekocentrem Berounka z.s. ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva se Soukromou mateřskou školou Plzeň - Božkov

Smlouva o poskytnutí dotace se Soukromou mateřskou školou Plzeň - Božkov ve školním roce 2021/2022 ...

Smlouva s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Smlouva o poskytnutí dotace s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. ve školním roce 2021/2022 ...