Významné akce

Partnerské fórum hostila Chodová Planá

Význam a zhodnocení spolupráce mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí bylo hlavním cílem druhého Partnerského fóra, které 29. a 30. listopadu 2017 uskutečnilo v Chodové Plané. Setkali se na něm mimo jiné vrcholní zástupci obou regionů.

Návštěva Historického parku Bärnau – Tachov

Historický park Bärnau – Tachov v bavorském příhraničním městečku Bärnau navštívil 3. listopadu 2017 hejtman Josef Bernard se svojí náměstkyní Ivanou Bartošovou ...

Ministři zdravotnictví ČR a SRN podepsali Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Ministři zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo Leoš Heger a Daniel Bahr dne 4. dubna 2013 na Krajském úřadu Plzeňského kraje podepsali Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Jedná se o první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví, která je se Spolkovou republikou Německo uzavřena...

Plzeňský kraj prohlubuje spolupráci s Dolním Bavorskem

Vládní prezident Dolního Bavorska a landráti bavorských okresů navštívili náš kraj v rámci projektu "Poznávací a kooperační dny v Plzeňském kraji“.