Strategie EU pro dunajský region

České internetové stránky o Podunajské strategii

Národní kontaktní bod ČR pro Produnajskou strategii spustil neoficiální české internetové stránky o Podunjaksé strategii, které obsahují aktuální informace o přípravách a realizaci této strategie. Tyto internetové stránky naleznete na http://podunajskastrategie.webnode.cz/

Akční plán a finální příspěvek České republiky k Dunajské strategii

V příloze naleznete Akční plán, do kterého byly využity příspěvky jednotlivých států a finální příspěvek České republiky do veřejné konzultace k Dunajské strategii.

Příprava Makroregionální strategie EU pro Dunajský region

Implementace Makroregionální strategie EU pro Dunajský region by měla začít za maďarského předsednictví v 1. polovině roku 2011.