Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 02592024

obrazek
13. března 2024 15:19, Julie Strnadová

Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Holoubkov.  Smlouva je zveřejněna v příloze níže:


Soubory ke stažení