Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 02192023

obrazek
21. března 2023 15:18, Julie Strnadová
Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Velhartice. Smlouva je v příloze níže.

Soubory ke stažení