Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 02172023

obrazek
21. března 2023 14:50, Julie Strnadová
Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Holoubkov. Smlouva je v příloze níže.

Soubory ke stažení