Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 01972023

21. března 2023 14:32, Julie Strnadová
Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Radnice. Smlouva je v příloze níže.

Soubory ke stažení