Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 01952023

21. března 2023 14:31, Julie Strnadová
Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Poběžovice. Smlouva je v příloze níže.

Soubory ke stažení