Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 01502023

obrazek
21. března 2023 08:58, Julie Strnadová

Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příspěvkovou organizací Doma ve Kdyni. Smlouva je zveřejněna v příloze níže.


Soubory ke stažení