Projekty

Personální strategie

Text Personální strategie, vytvořené v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení LZ na KÚPK.

Přílohy k výzvě

Přílohy výzvy k podávání nabídek - veřejná zakázka "Aktivity v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“

Odpověď na dotaz - požadavky na funkcionalitu SW aplikace

Odpověď na dotaz - požadavky na funkcionalitu SW aplikace

Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK

Plzeňský kraj se snaží vybudovat moderní a flexibilní krajský úřad vyhovující současným požadavkům elektronizace, otevřenosti a přátelskosti veřejné správy. Hlavním spouštěcím mechanismem pro inovační projekty Plzeňského kraje byla strategie Smart Administration, tj. implementace principů, které umožňují rychlejší, jednodušší, transparentnější a přesnější výkon státní správy. Jedním z nových inovačních projektů je právě projekt: “Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje” (dále jen Personální strategie), který vychází z faktu, že motivace, zapojení a efektivní řízení zaměstnanců na všech úrovních představuje klíčovou konkurenční výhodu nejen soukromých firem, ale také organizací ve veřejném sektoru. Cílem projektu je vytvoření personální strategie a zefektivnění řízení a další rozvoj lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje.