Program rozvoje kraje

09. dubna 2014

Návrh dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ projednán veřejností

Dne 7.4. 2014 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konalo veřejné projednání návrhu dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+. Po vypořádání připomínkového řízení bude dokument předložen Radě Plzeňského kraje k odsouhlasení.

23. června 2014

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ schválen

9. června 2014 byl Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválen dokument Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+. Jeho plné znění naleznete v přílohách tohoto článku.

10. prosince 2013

1. návrh dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ zpracován

Na konci listopadu 2013 byl zpracován 1. návrh dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ (dále jen PRPK 2014+). Obsahem tohoto dokumentu je ...