Památková péče

Soutěž Památka Plzeňského kraje

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2022 již pátý ročník soutěže „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky je možné prostřednictvím internetové ankety dostupné na adrese: http://soutezpamatka.plzensky-kraj.cz/

Informace pro postup občanů ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče

Informace o dotačních programech na obnovu kulturního dědictví vyhlašovaných Ministerstvem kultury

Odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav

Klíč k památkám – webový portál a aplikace

Od prosince 2015 byl inovován webový portál a aplikace Klíč k památkám - věrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek...