Památková péče

Fotovoltaické systémy v památkové péči

Kulturní památky, historická města a vesnice a kulturní krajina jsou součástí cenného a nenahraditelného odkazu našich předků a zároveň jsou jedním z důležitých předpokladů pro rozvoj turistického ruchu.

Informace pro postup občanů ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče

Informace o dotačních programech na obnovu kulturního dědictví vyhlašovaných Ministerstvem kultury

Odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav

Klíč k památkám – webový portál a aplikace

Od prosince 2015 byl inovován webový portál a aplikace Klíč k památkám - věrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek...