Odpady

Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsnými komunálními odpady v Plzeňském kraji - aktualizace a rozpracování varianty energetického využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňskho kraje

Plzeňský kraj má od roku 2005 schválený Plán odpadového hospodářství a Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v kraji...