Lidová kultura

Ocenění Plzeňského kraje v oblasti tradiční lidové kultury

Plzeňský kraj v rámci péče o oblast tradiční lidové kultury oceňuje každoročně subjekty a osobnosti, které se významnou měrou podílejí na udržování lidových tradic regionu a pomáhají tak zachování, ochraně a rozvoji jeho rázu.

Vyhlášení ceny Plzeňského kraje za mistrovství v tradiční rukodělné výrobě

Tradiční rukodělná výroba je nedílnou součástí kulturního bohatství naší země, našeho kraje. S nástupem moderní doby však mnohé obory tradiční lidské činnosti ustupují a řemeslné mistrovství v rukodělných odvětvích se vytrácí. Je tedy potřeba tuto důležitou součást kulturního dědictví chránit, pečovat o ni a vyvíjet snahu o její zachování a rozvoj...

Titul „Nositel tradice lidových řemesel“

Titul se uděluje k ohodnocení dovedností, znalostí postupů a technologií tradičních lidových řemesel a za snahu o jejich zachování, prezentaci na veřejnosti a předávání budoucím generacím...

Péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji

Tradiční lidová kultura je jednou z nejvýznamnějších součástí nehmotného kulturního dědictví. Jejím specifikem je, že je živá a stále se vyvíjí. Přesto však dochází k okamžikům, kdy její projevy skomírají nebo i zaniknou, což nade vší pochybnost zdůvodňuje nutnost jejího zkoumání, dokumentování a především ochrany.