Jednací řád ZPK a výborů ZPK

Jednací řád Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje