Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02112022

obrazek
10. listopadu 2022 11:13, Julie Strnadová

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", další kolo - dofinancování", na základě dodatku č. 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Přeštice. Dodatek je zveřejněn v příloze níže.


Soubory ke stažení