Základní informace o regionu Caraş-Severin

07. srpna 2009 11:40, aktualizováno 13. února 2017 09:41, Ing. Milan Kozel

 

Župa Caras-Severin

 

Rozloha: 8 514 km2
Počet obyvatel: 361 479
Hustota obyvatelstva: 42 obyvatel/km2
Správní centrum: Reşiţa (Rešice)
Vedení regionu: Consiliul Judetean Caras-Severin
Prezident regionu: Sorin Frunzaverde

 

Území župy je hornaté a spíše řídce osídlené, na území zasahují z jihu Karpaty, severovýchod je rovinatější. Většina obyvatel jsou Rumuni, žijí zde však i maďarská, srbská menšina a u řeky Dunaje, v Banátu, také menšina česká. V župě se nachází pět ze šesti ryze českých vesnic v Rumunsku.  Caras-Severin je velice populární turistickou destinací, především v oblasti hor. V okolí Banátu se nabízí ideální podmínky jak pro pěší turistiku, taki cykloturistiku.  Hlavní město župy, Rešice, je nejstarším průmyslovým centrem v jihovýchodní Evropě, významné je především v odvětvích metalurgie, výroby či zpracování železa a oceli. Prioritou je také podpora rozvoje dřevozpracujícího průmyslu a cestovního ruchu. V říjnu 2008 se v Banátu uskutečnila mise českých podnikatelů s cílem zmapování možností podnikání v Caras-Severin.

Deklarace o partnerství byla podepsána 22. října 2009.

Více informací: www.cjcs.ro a www.banat.cz