XIII. ročník ocenění KŘESADLO v Plzeňském kraji

obrazek
26. listopadu 2018 12:48, aktualizováno 11:48, Bc. Eva Mertlová

Všichni, kteří znají ve svém okolí někoho, kdo pomáhá, či někoho, kdo dělá víc než ostatní, měli možnost dát jemu i široké veřejnosti najevo, že si této pomoci váží a že o ní ví. Jak? Nominovat na "cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci" KŘESADLO 2018 v Plzeňském kraji. A právě slavnostní předání ocenění za dobrovolnickou činnost se uskutečnilo ve čtvrtek 22. listopadu v prostorách plzeňského DEPO2015. Večer byl provázen hudebním doprovodem kapely The Bowře a vystoupením taneční skupiny Boleváček z Bolevecké základní školy. Ocenění za Plzeňský kraj předával společně s dalšími hosty také náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Ocenění Křesadlo organizuje Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která se dobrovolnickou činností zabývá. Slavnostní akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.

Porota, která byla složena ze zástupců pořadatele, partnerů a donátorů, v  letošním roce obdržela 46 nominací. Celkem byly uděleny tři hlavní ceny Křesadlo, dvě zvláštní ceny poroty a jedno zvláštní poděkování in memoriam za dobrovolnické aktivity.

Zvláštní ceny poroty

Věra Jordanovová - více jak 15 let trénuje mladé házenkářky DHC (dámský handballový klub) Plzeň, od nejmenších až po dorostenky. V letošní sezóně působí současně u minižaček (3x týdně), u mladších dorostenek (2x týdně) a u starších dorostenek (2x týdně). Každý víkend školního roku tráví na turnajích a utkáních s těmito družstvy. O prázdninách jezdí s dětmi na letní soustředění.

Lenka Hecová - pomáhá neziskové organizaci Svoboda zvířat již cca 17 let a to i přesto, že má doma dvě malé děti. Svoboda zvířat se zaměřuje na ochranu práv zvířat a jejímž cílem je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Paní Lenka Hecová v organizaci působí jako šéfredaktorka zpravodaje, vyřizuje dotazy od veřejnosti a také pomáhá na různých akcích v info stáncích Svobody zvířat, které se konají v centru měst, ale i na různých akcích.

Fotogalerie

  

Zvláštní poděkování (in memoriam) získal:

Jiří Oudes - 8 let působil v TOTEMu, kde jednou za měsíc v  rámci Akademie třetího věku pořádal pod názvem Putování po českých krajinách výlety po Čechách. Nebyly to jen obyčejné turistické výlety, ale byly vždy spojené s poznáváním míst, historie, osobností, kraje. K výletům vždy připravoval materiály z knih, časopisů. Tímto TOTEM a jeho klienti vzdávají panu Oudesovi hold a za vše, co pro organizaci a klienty udělal, mu děkují! Ocenění in memoriam převzal vnuk pana Jiřího Oudese pan Jakub Šamberger.

Hlavní cenu získali:

Jan Martin Bejček - v červnu 2009 ho napadlo, že obnoví v nepomuckém kostele sv. Jana Nepomuckého zvony, které vzaly za své za první světové války. Měl před sebou nesnadný úkol, sehnat peníze na čtyři zvony, více než milion Kč. Zvolil k tomu netradiční formu sbírky, dary od kněží. Do sbírky přispěli kněží a biskupové jak z České republiky, tak i ze Slovenska, Rakouska, Německa a Itálie a mnoho dalších duchovních představitelů. Celkem 250 kněží, 10 arcibiskupů a biskupů. Všechny osobně pan Bejček navštívil. Ocenění za pana Bejčka, který nemohl být z důvodu pracovních povinností přítomen, převzal pan Mgr. Vojtěch Pokorný z Prahy, předseda Svatojánského spolku.

Jiří Pekárek - od roku 2009 působí ve funkci předsedy spolku Krystal bez nároku na finanční honorář. Krystal je spolek pro lidi s psychickým a duševním onemocněním. Také vyřizuje různé dotace pro spolek a jednou za 14 dní organizuje zpívané U Krátkých, dvakrát do roka maškarní s vozíčkáři a týdenní letní pobyt.

Dana Vaníková - přesto, že je prakticky nevidomá, pomáhá na mnoha místech. Je členkou dobrovolných hasičů, pomáhá seniorům v Nezvěsticích, hlavně v Domě klidného stáří. Je také předsedkyní sociální komise v Nezvěsticích a s klienty při vypisování žádostí stráví každoročně mnoho hodin. Také jako dobrovolnice pracuje v Dětském nadačním fondu a pomáhá při organizaci československého festivalu.

Z HISTORIE KŘESADLA:

První ceny, křesadla, navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.

Nakonec dle návrhu výtvarnice student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Návod, jak křesadlo používat je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry lítají…