"Vstupte do PROUDU," láká envicentrum v Horažďovicích

obrazek
27. dubna 2015 08:39, aktualizováno 07:38, Bc. Eva Mertlová

V sobotu 25. dubna 2015 bylo v Horažďovicích slavnostně otevřeno Envicentrum Podbranský mlýn. Tento objekt nově ponese název PROUD, který vystihuje polohu u řeky Otavy i neobvyklé metody výuky souvislostí dnešního světa. Jedná se o nové pobytové centrum ekologické výchovy, sloužící primárně pro vícedenní výukové pobyty žáků a studentů základních a středních škol. Centrum je novým pracovištěm horažďovického Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace Plzeňského kraje.

Slavnostního otevření centra PROUD se zúčastnil také radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Štekl, který popřál novému centru hodně zvídavých studentů. "Velmi mě těší vznik takového centra, kde budou moci žáci přírodu a přírodní zákony poznávat přímo na základě vlastní zkušenosti, ať už v laboratořích nebo v okolní přírodě," uvedl Václav Štekl.

Envicentrum se nachází v nově rekonstruovaném a předtím dlouhá léta chátrajícím objektu bývalého historického Podbranského mlýna ležícího mezi řekou Otavou a středem města Horažďovice. "Objekt disponuje pokoji s celkovou kapacitou 34 osob, vlastní kuchyní, laboratorně - badatelskou a multimediální učebnou i odpočinkovými prostorami. Dále má celé zařízení k dispozici veškeré potřebné vybavením pro průzkum přírody i sousedící řeky Otavy. Stravování bude cíleně zaměřeno na netradiční a zdravé vaření z regionálních zdrojů," říká Tomáš Pollak, statutární zástupce Domu dětí a mládeže v Horažďovicích.

Rekonstrukce budovy i zahájení činnosti je financované z Operačního programu Cíl 3. - přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Projekt byl zahájen v září 2012, jeho celkové náklady dosahují cca. 30 milionů korun, z toho rekonstrukce budovy stála 17 milionů korun, další výdaje pokrývají zahájení činnosti, vybavení a pilotní výuku. Z operačního programu je financováno 85 % nákladů, kofinancování zajišťuje z 10 % rozpočet Plzeňského kraje a 5 % Ministerstvo místního rozvoje.

Projektovým partnerem v Bavorsku je Správa Národního parku Bavorský les a její alternativní centrum ekologické výchovy Wildniscamp am Falkenstein. Vedle konzultací v průběhu přípravy envicentra v Horažďovicích jsou hlavním výsledkem přeshraniční spolupráce týdenní pilotní pobyty 5 českých tříd v Bavorském lese a 5 bavorských tříd v Horažďovicích v průběhu jara 2015 či série jednodenních exkurzí. V březnu a dubnu již školy z Chanovic a Horažďovic absolvovaly první "týdny v divočině", koncem dubna přivítá centrum první bavorskou třídu, která přijede i se svou partnerskou školou v Sušici.

Od září 2015 bude centrum po ukončení projektu pokračovat ve své činnosti, kdy sem budou jak české, tak i bavorské školní třídy přijíždět na týdenní projektové pobyty zaměřené na ekologickou výchovu. Tyto programy slouží k propojení znalostí ve škole do širších souvislostí ochrany životního prostředí - jak u nás tak i v globálním měřítku - od biologie, přes zeměpis až po fyziku či dějepis. "Děti při nich poznají dané téma při experimentech v laboratoři i volné krajině, vlastních rešerších, skupinových simulačních hrách nebo během výletů do okolí a mohou si uvědomit vlastní postoje při produkci potravin, spotřebě energie či objevování vlastního města. Budeme tedy významným pomocníkem školám při výuce tzv. průřezových témat, jako jsou environmentální vzdělávání či globální a rozvojová výchova, pomocí kterých školy propojují obsahy klasických předmětů. Hlavními tématy centra bude zemědělství, město a jeho život a energie, které budeme představovat s důrazem na česko-německou perspektivu," vysvětluje vedoucí pracoviště Pavel Štorch.

Lektorský tým PROUDu je složen z jazykově i odborně vybavených lektorů, takže významnou součástí by se měly stát i pobyty jazykově smíšených česko-německých žákovských kolektivů. "Kromě týdenních pobytů školám budeme nabízet i kurzy dalšího vzdělávání pro učitele či jednodenní aktivity pro školy z Jihozápadních Čech. V neposlední řadě bychom našimi aktivitami roztroušenými v průběhu roku rádi přispěli k pestrosti kulturního života v Horažďovicích a šířili informace o životním prostředí a jeho ochraně," uzavírá Štorch.

Fotogalerie